Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES STRONY INTERNETOWEJ EMZA.PL

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywanie plików cookies i innych technologii w ramach bloga emza.pl

Administratorem strony jest autorka bloga, kontakt ze mną możliwy jest pod adresem: info@emza.pl

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się znaczenie poniższych pojęć:

Administrator: Emza, Strona– strona internetowa(blog) dostępna pod adresem emza.pl, Użytkownik- każdy podmiot który korzysta ze Strony

Jeżeli znalazłaś się w tym miejscu to znaczy, że Twoja prywatność jest dla Ciebie istotna. Doskonale to rozumiem i zapewniam Cię, że dla mnie również dlatego możesz być spokojna o swoje dane. Zapewne zdajesz sobie sprawę, że prawie każda strona zbiera Twoje dane i mój blog nie jest wyjątkiem. Kontaktując  się ze mną poprzez e-mail, formularz kontaktowy czy komentarz udostępniasz swoje dane. Gromadzę wtedy Twojego meila, adres IP, imię, nazwisko albo pseudonim. Możesz mieć pewność, że nie udostępniam tego osobom trzecim ani nie sprzedaję. Jedyną firmą, która ma do tego dostęp jest mój hostingodawca-https://www.fc.pl/  który przechowuje wszystkie dane na serwerach. Dopasował się on do wymagań ustawy RODO więc bez obaw- chroni Twoje dane.

Korzystam również z Google Analytics, w ramach której zbieram dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. Aby umożliwić Ci komentowanie używam  systemu komentarzy Disqus, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies tego narzędzia. Jeśli chcesz skomentować wpis, musisz podać  imię, adres e-mail i jeśli chcesz adres strony internetowej. Disqus dostosował się do wymagań RODO i dzięki temu, jeśli chcesz masz prawo do bycia zapomnianym, do edytowania komentarza(w ciągu 15 minut od jego zaakceptowania przeze mnie), a także do bycia informowanym- przed opublikowaniem komentarza konieczne jest zaakceptowanie niniejszej Polityki Prywatności bloga. Dostęp do komentarzy posiadam ja i mój hostingodawca który zapisuje wszystko na moim WordPressie.  Zapewniam też korzystanie z funkcji społecznościowych takich jak Instagram, Pinterest, Google +, Bloglovin i każda z wymienionych aplikacji aby poprawnie działać stosuje pliki cookies. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w celu informowania Użytkowników o aktywności Użytkownika i w w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

Twoje dane chronię poprzez używanie laptopa z programami antywirusowymi i chronionego hasłem. Nie udostępniam danych niezaufanym osobom, dbam o regularną zmianę hasła, ustawiam silne hasło dostępu do bloga, a w razie wycieku danych informujemy o tym użytkowników.

Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi poprzez komentowanie wpisów, kontakt meilowy lub wysłanie formularza kontaktowego. Dane przechowywane są na serwerach hostingodawcy https://www.fc.pl/ z którym zawarłam umowę powierzenia przechowywania i przetwarzania danych osobowych.  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazywanych mu danych osobowych oraz nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest przechowywana Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy  służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami  upoważnionymi do administrowania serwerem.

Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na tablecie, komputerze, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych(remarkting) oraz w celu prawidłowego działania Strony. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs

Uprawnienia użytkownika

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

-prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

-prawo do przenoszenia danych

-prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę

-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami RODO, kontaktując się ze mną pod adresem info@emza.pl

Bezpieczeństwo danych osobowych

Gwarantuje Ci poufność przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie możliwych mi środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieuprawnione.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Dziękuje za zapoznanie się z tym tekstem i odwiedziny na blogu.

Emza